Tunturisää

Sää tänään

Viiden vuorokauden ennuste

5 vrk ennuste kertoo lämpötilan Pyhän ympäristössä.

24h tunturisää

Lumivyöryennuste Pyhän alueen luonnonvaraisille tuntureille ajalle 20.-27.4.2018

Perjantain tuiskulumi voi olla paikoittain heikosti kiinnittynyt aiempaan lumipeitteeseen. Lauantain vastaiselle yölle ennustetaan jäätävää tihkua, joka voi yhdessä tuiskulaatan kanssa lisätä lumipeitteen painoa ja vyöryriskiä. Sade voi tulla alempana tunturissa kosteampana ja ylhäällä jäisempänä. Etelän ja lännen puoleiset tuulet kasaavat tuiskulumenlaattaa varsinkin pohjoisen ja idän rinteille.
Tuntureilla puhaltavan tuulen suunta ja voimakkuus voi vaihdella paikasta riippuen suuresti, joten tuiskulunta on voinut kasautua kaikille ilmansuunnille erityisiin maastonmuotoihin, esim. kurut ja painanteet. Paikoitellen tuiskulumilaatan alla on kerros, johon tuiskulumi on kiinnittynyt heikosti. Tuiskulumen aiheuttama lumivyöry voi olla kooltaan pienempi, mutta kuljettaa laskijan maastoansoihin (mm. puut, kivet, kurun pohja, jyrkänne).
Syvemmällä lumipeitteessä on pysyviä heikkoja kerroksia, jotka voivat laukaista vyöryn laskijan tuoman painonlisäyksen vuoksi paikoissa, joissa lumipeite on ohuimmillaan. Tämä korostuu mm. harjanteilla sekä kuperasti jyrkkenevissä maastopaikoissa varsinkin jos lumipeite on selkeästi ohutta esimerkiksi pinnassa näkyvien kivien vuoksi. Heikko kerros on lumipeitteessä kaikissa ilmansuunnissa joten se kannattaa huomioida yleisenä varovaisuutena koska lumipeitteen paksuutta voi olla silmämääräisesti hankala arvioida.

Arvioimme Pyhän luonnonvaraisten tuntureiden lumivyöryjen todennäköisyyden olevan kohtalainen, eli tasolla 2.

1 Pieni: Lumivyöryt epätodennäköisiä

2 Kohtalainen: Luonnolliset lumivyöryt epätodennäköisiä, ihmisen aiheuttamat mahdollisia

3 Huomattava: Luonnolliset lumivyöryt mahdollisia, ihmisen aiheuttamat todennäköisiä

4 Suuri: Luonnolliset ja ihmisen aiheuttamat lumivyöryt todennäköisiä

5 Erittäin suuri: Luonnollisia ja ihmisen aiheuttamia lumivyöryjä esiintyy erittäin suurella todennäköisyydellä

Avalanche risk for Pyhä off-piste areas is in level 2, moderate.

1 Low: Avalanches unlikely

2 Moderate: Natural avalanches unlikely, human-triggered avalanches possible

3 Considerable: Natural avalanches possible, human-triggered avalanches likely

4 High: Natural avalanches likely, human-triggered avalanches very likely

5 Extreme: Natural and human-triggered avalanches certain.

Lumivyöryongelma 1

Tuiskulumen muodostama laatta

Lumipeitteen pinnalla on tuiskulumen laattaa, joka halkeilee herkästi. Laatan paksuus ja tiiviys voi vaihdella suuresti paikasta ja tuulen vaikutuksesta riippuen. Suurin mahdollisuus vyöryn laukeamiseen on jyrkillä rinteillä, harjanteiden alla ja kuperan muotoisissa maastonkohdissa. Vältä yli 30 asteen rinteitä.

  • Yksittäisen laskijan paino voi laukaista lumivyöryn paikoissa, joissa tuiskulumi on muodostanut laattaa tai lumilippaa, esim. harjanteiden alla ja kuperissa maastonkohdissa
    Suksien alla halkeileva lumi, lumipeitteen repeämät sekä tuoreet lumivyöryt ovat selkeitä vaaran merkkejä
  • Tyypillisesti tuuli kerryttää lunta harjanteiden suojanpuolelle, painanteisiin, kuruihin ja jyrkänteiden alkuun
  • Tuntureilla tuulen suunta ja vaikutus voi vaihdella suuresti paikasta riippuen, joten tuiskulumen laattaa saattaa kertyä kaikille ilmansuunnille.
  • Pinnalla olevan tuiskulumen laatan irtoaminen voi johtaa alempana sijaitsevan heikon kerroksen pettämiseen äkillisen painonlisäyksen myötä

Lumivyöryongelma 2

Pitkään säilyvät heikot kerrokset lumipeitteessä

Lumipeitteessä on muutama selkeä heikko kerros, jotka lisäävät lumivyöryjen todennäköisyyttä paikoissa, joissa lumikerros on ohut.

  • Yksittäisen laskijan todennäköisin mahdollisuus laukaista vyöry on harjanteiden lähellä, kuperissa maaston jyrkkenemissä, lumipeitteen päällä näkyvien kivien sekä tunturikoivikoiden lähellä
  • Lumipeitteen humahtelu ja halkeilu ovat tyypillisiä vaaran merkkejä, mutta niiden puuttuminen ei silti tarkoita, että olisi turvallista
  • Vyöryn laukeaminen kaukolaukaisuna on mahdollista
  • Luonnolliset vyöryt ovat mahdollisia lumipeitteen painon äkillisen lisääntymisen myötä

Jos havaitset lumivyöryn, pyydämme siitä tietoa osoitteeseen lumiturvallisuus@pyha.fi Pyri kertomaan mahdollisimman tarkkaan vyöryn paikka, rinteen ilmansuunta, päivämäärä ja kellonaika, sekä ota mahdollisuuksien mukaan havainnostasi kuva tai video.

Ennusteen laatijat

Lumivyöryennustetta Pyhällä tekevät Pyhätunturin Hiihtokoulun lumivyöryteknikot Petteri Nurminen, Ville Väkeväinen ja Jari Valvio.  Ennusteen tekijöiden pätevyys on hankittu Ruotsin lumivyörykoulutusjärjestelmän Sveriges Lavinutbildningarin SVELAV Pro 2 koulutuksessa. Lisäksi he ovat kokeneita lumella liikkujia ja heillä on vankka paikallistuntemus Pyhätunturin alueen lumiolosuhteista. Ennusteen laatijat ovat myös FINLAV – Suomen Lumivyörykoulutus –järjestelmän virallisia kouluttajia.

Voit käyttää ennustetta yhtenä tietolähteenä retkiäsi suunnitellessa. Muista, että olet aina itse vastuussa siitä minne retkilläsi menet ja millaisia riskejä otat. Jos haluat ohjatulle takamaastoretkelle, ota yhteys Pyhätunturin Hiihtokouluun.
Huom! Ennuste laaditaan viikoittain tai tarvittaessa useammin, jos olosuhde muuttuu ja vyöryvaara kohoaa tai laskee. 
Jos tarvitset apua retkelläsi, ota yhteys hätäkeskukseen numeroon 112. 
112 Suomi – mobiilisovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Sovelluksen kautta soitettaessa hätäkeskus saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Tunturin tapahtumat

Pyhällä tapahtuu ympäri vuoden. Tutustu tapahtumiin ja ilmoittaudu mukaan.

Tunturin tapahtumat
Pyhän majoitustarjoukset