Ympäristöohjelma

Pyhän hiihtokeskus on vastuullisen matkailun edelläkävijä.

 • Hiilineutraali hiihtokeskus

  Lunta talteen lumiaidoilla

  Toimimme vihreällä sähköllä

 • Pyhän kierrätyspisteet

  Pyhällä halutaan panostaa kierrätykseen, sillä oikein lajiteltuna jäte muuttuu roskasta raaka-aineeksi tai energianlähteeksi.

  Tutustu kierrätyspisteisiin sivun alaosassa.

  Tulostettavat lajitteluohjeet löydät täältä.

 • Pyhä toimii vihreällä sähköllä

  Siten hissien pyörittämisestä, lumetuksesta tai rinteiden valaistuksesta ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä.

  Lue lisää sivun alaosasta.

 • Kasvihuonepäästöjen kompensointi

  Pyhätunturi Oy kompensoi vuosittain rinnehuollosta syntyvät polttoaineiden CO2-päästöt Nordic Offset -palvelun avulla. Ostamalla päästövähennyksiä kyseisen palvelun kautta, polttoaineiden hiilijalanjälkeä vastaava summa välitetään WWF:n tukemiin Gold Standard -sertifioituihin uusiutuvan energian projekteihin. 

  Vuonna 2018 Pyhätunturi Oy:n fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 214 tonnia CO2-ekvivalenttia.

  Pyhätunturi Oy:n tekemät päästövähennykset ovat Gold Standard-sertifioituja ja syntyneet GS ID 3007 Sodo Community Managed Reforestration päästövähennyshankkeesta, Etiopiassa. Vapaaehtoisen päästökompensointirahoituksen avulla istutetaan uusia puita ja suojellaan pahasti rappeutunutta metsää ja vähennetään siten globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä konkreettisesti lisäämällä hiilinieluja. Projektilla on myös laajat vaikutukset mm. paikallisten ihmisten koulutukseen ja työllistämiseen.
  Lisätietoa: http://www.nordicoffset.com/

Kaunis ja ainutlaatuinen tunturiluonto on Pyhätunturin toiminnan arvokkain perusta. Meille on tärkää panostaa kestävyyteen jokaisella osa-alueella, jotta lumiset talvet ja puhdas luonto säilyvät tulevillekin sukupolville. 

Ympäristövastuullisia toimintoja on aktiivisesti kehitetty vuodesta 2008, jolloin Pyhän hiihtokeskuksen ympäristöohjelma otettiin käyttöön. Ohjelmassa määritellään mm. yrityksen ympäristövastuut ja -tavoitteet.

Tutustu ympäristöohjelmaan 

Pyhän Tunturifiilis-sivuilla on kerrottu tarkemmin siitä, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä ympäristön ja ilmaston eteen laskuretkillään.

Kestävämpää laskemista

Vinkkejä ekologisempaan elämäntapaan

Ympäristöohjelmasta

Hiilineutraali hiihtokeskus
Vihreää sähköä
Luonnonlunta talteen lumiaidoilla
Pyhän kierrätyspisteet
Ski-Inn huoneistot ovat vihreä valinta
Protect Our Winters Finland
Helpot ekoteot

Pohjoismaiden ensimmäinen hiilineutraali hiihtokeskus

Pyhätunturi Oy on onnistunut vähentämään hiihtokeskustoiminnasta aiheutuvia päästöjä yli 80 % siirtymällä vihreään sähköön ja biokaukolämpöön. Pyhästä tuli Pohjoismaiden ensimmäinen hiilineutraali hiihtokeskus, kun se aloitti kompensoimaan jäljelle jäävän, fossiilisista polttoaineista syntyvän hiilijalanjälkensä vuonna 2011.

Kestävän matkailun edelläkävijä:

 • Pyhätunturi oli mukana MEK:n kestävän matkailun pilottiprojekteissa jo 1990-luvulla.
 • 2000-luvun alussa Pyhätunturin kokonaissuunnitelma (Master Plan) tehtiin kanadalaisen, ekologiseen hiihtokeskussuunnitteluun erikoistuneen, Ecosign Mountain Planners -yrityksen johdolla.
 • Pyhän Master Planin kulmakiviä ovat autoton kyläsuunnittelu sekä ns. kuumiin peteihin perustuvat Ski-Inn majoitukset. Kuumilla pedeillä tarkoitetaan kohteita, joissa on vuokrausvelvoite, jolloin kaikki majoituskohteet ovat käytössä ympäri vuoden.
 • Sekä hiihtokeskuksessa että Ski-Inn majoituskohteissa käytettävä sähkö tuotetaan päästöttömällä vesi- ja tuulivoimalla, ja lämmitys saadaan puuhakkeella toimivasta biokaukolämpölaitoksesta.
 • Rinteiden lumetusjärjestelmä on automatisoitu, joka vähentää lumetuksen energiakulutusta merkittävästi. Kompressorien hukkalämpö hyötykäytetään rakennusten lämmittämiseen.
 • Tykkilumetuksen tarvetta on vähennetty lumiaidoilla, jotka keräävät talteen luonnonlunta. Lumitykkien käytön vähentäminen säästää runsaasti energiaa ja vettä.
 • Myös rinteiden valaistus on automatisoitu, joka vähentää sähkönkulutusta ja moottorikelkkojen käyttötarvetta. Rinteiden ja rakennusten valaistustekniikassa pyritään hyödyntämään energiatehokkaita vaihtoehtoja.
 • Rinnehuollon moottorikelkat on vaihdettu 2-tahtisista 4-tahtisiin, joka on pienentänyt polttoaineenkulutusta noin puolella.
 • Pyhä liittyi EU:n energiatehokkuussopimuksen ensimmäiseen vaiheeseen vuonna 2008 ja jatkoi vuonna 2017 uutta sopimusta, joka päättyy 2025.Pyhän hiihtokeskus toimii uusiutuvilla energianlähteillä

Pyhä siirtyi ensimmäisenä hiihtokeskuksena Suomessa (samaan aikaan Rukan kanssa) päästöttömän sähkön käyttöön kaikessa toiminnassa vuonna 2008. Tämän seurauksena muun muassa hissien pyörittämisestä, lumetuksesta tai rinteiden valaistuksesta ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä.  

Siirtymällä uusiutuviin energianlähteisiin Pyhän hiihtokeskuksen päästöt ovat vähentyneet niin suurissa määrin, että säästetty määrä hiilidioksidia riittäisi lämmittämään noin 600 suomalaista kotitaloutta vuodessa. 


Mitä lumiaidat ovat?

Lumiaitojen käyttö on perinteinen tapa kerätä ja sijoittaa luonnonlunta haluttuihin paikkoihin tunturissa. Tuulen mukana aidan läpi kulkeutuva lumi kasautuu puisen lauta-aidan taakse, minkä jälkeen lumikasa voidaan levittää rinteisiin tykkilumen tapaan. Aitoja hyödyntämällä voidaan moninkertaistaa lumen määrä halutulla alueella. Pyhälle on pystytetty lumiaitoja yhteensä noin 4,2 kilometrin verran, ja niitä rakennetaan lisää vuosittain.

Lumiaidat parantavat rinteiden laatua sekä energiatehokkuutta

Lumiaidat olivat hyvin yleisiä suomalaisissa hiihtokeskuksissa vielä 1970-luvulla, mutta niiden hyödyntäminen vähentyi lumetusjärjestelmien yleistyttyä. Pyhällä on kuitenkin haluttu jatkaa lumiaitaperinnettä, sillä aidoilla kerätty luonnonlumi yhdistettynä tykkilumeen tekee rinteistä pehmeämpiä ja miellyttävämpiä laskea, parantaen rinne-elämyksen laatua. Lumiaidoilla kerätty lumi onkin yksi merkittävä syy Pyhän rinteiden erinomaiselle kunnolle.

Lumiaitojen hyödyntäminen vähentää myös lumetusjärjestelmien käyttötarvetta merkittävästi. Pyhätunturissa lumetus muodostaa noin 60 % rinnehuollon energiankulutuksesta. Lumitykkien käytön vähentäminen lumiaitoja lisäämällä on täten energian- ja vedenkulutuksen kannalta tärkeä ekoteko. 


Pyhän kierrätyspisteet

Pyhällä halutaan panostaan kierrätykseen, sillä oikein lajiteltuna jäte muuttuu roskasta raaka-aineeksi tai energianlähteeksi. 

Pyhällä on kierrätyspisteet kolmessa paikassa:

 • Liikekeskuksen parkkipaikka (K-Marketin vieressä): lasi, metalli, paperi, kartonki, polttokelpoinen jäte
 • Sienimaan risteys: lasi, metalli, polttokelpoinen jäte
 • Pyhäjärven piste (Messupyhäntien vieressä): paperi, lasi, metalli, polttokelpoinen jäte

Jätteestä energiaa polttamalla

Uusimpana Pyhällä on ryhdytty keräämään polttokelpoista jätettä. Polttojäte kuljetetaan Ouluun Laanilan ekovoimalaitokseen, missä polttamisesta saatu energia hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Jätteenpoltto vähentää kaatopaikkojen kuormitusta, ja jätteiden sisältämä energia saadaan samalla hyötykäyttöön.

Polttokelpoisen jätteen sekaan voit lajitella lähes kaiken sekajätteeseen kuuluvan, kuten muovipakkaukset ja likaiset kartonkipakkaukset. Pyhällä myös biojäte lajitellaan polttojätteen sekaan. 

Lue tarkemmat ohjeet lajitteluun Pyhän kierrätysohjeista.

Ski-Inn huoneistot ovat Suomen ympäristöystävällisin hiihtokeskusmajoitus, sillä niiden energiankulutuksen hiilijalanjälki on nolla.

Käyttämämme sähkö on tuotettu vesi- ja tuulivoimalla ja lämpö puuhakkeella. Lisäksi huoneistojen sijainti kävelymatkan päässä hisseiltä vähentää autolla ajamisen tarvetta.

Kaikissa Ski-Inn huoneistoissa on lajitteluastiat ja -ohjeet. Kierrätyspisteet sijaitsevat huoneistojen välittömässä läheisyydessä. Pyhän huoneistoissa voi kierrättää lasin, pienmetallin ja paperin.

Ski-Inn huoneistojen TuottoOmistus-malli, jossa yksityisten omistamia lomahuoneistoja vuokrataan ympäri vuoden, on ekologisesti vastuullinen valinta, sillä se vähentää rakentamisen tarvetta yhdistämällä omistus- ja vuokrahuoneistot. 

Varaa Ski-Inn majoitusIlmastonmuutos aiheuttaa valtavan uhan talviharrastusten tulevaisuudelle. Talvet lyhenevät ja lumi vähenee. Protect Our Winters Finland on osa kansainvälistä POW-liikettä, joka tuo yhteen talviurheilun ystäviä ja talvilajien parissa toimivia yrityksiä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Käytännössä POW:n toimintaan kuuluu tiedottaminen ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta talviurheiluun, kampanjoiden ja tapahtumien järjestäminen, sekä päättäjiin ja alan yrityksiin vaikuttaminen.

Pyhän hiihtokeskus on yksi POW Finlandin pääyhteistyökumppaneista.

Tutustu

Kaksi helppoa ekotekoa majoittujille

Pyhällä majoittuvat voivat pienillä ja helpoilla teoilla osallistua ympäristöohjelman mukaiseen työhön ja tehdä lomailustaan vastuullisempaa. 

Sauno säästeliäästi

Saunan osuus huoneistojen ja mökkien sähkönkulutuksesta on hyvin suuri. Kiinnittämällä huomiota siihen, että saunaa pidetään päällä vain sen aikaa kun sitä käytetään, säästää merkittävän määrän sähköä ja kuormittaa siten vähemmän ympäristöä. 

Valot pois

Tyhjät huoneistot eivät pelkää pimeää. Muistathan siis sammuttaa valot ulos lähtiessäsi, niin vähennät turhaa kulutusta. Suites-huoneistoissa kaikki valot sammuvat yhdellä napsautuksella ulko-oven viereisestä katkaisijasta.