SiiSec Ky

Ryhmien ja yhteisöjen kestävän turvallisuuden palveluksessa. 

SiiSec Ky on vuonna 2002 perustettu turvallisuus- ja hyvinvointialan koulutus-, valmennus- ja kehittämisyritys. Yritys on Liikenneturvallisuusviraston hyväksymä koulutuskeskus (Trafi, koodi 067466). 
Haluamme toimia kestävää turvallisuutta ja hyvinvointia vahvistavien yhteisöjen ja ryhmien kehittämis- ja kasvukumppanina sekä kehittämisprosessien ohjaajana. Olemme myös luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen tuottaja ja kehittämiskumppani.

Toimiala ja tuotteet

Turvallisuuteen liittyvät koulutus-, konsultointi- ja suunnittelu-
palvelut sekä edellä mainittuihin liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Riskienhallintaan, pelastus- ja valmiussuunnitteluun sekä työsuojelun toimintaohjelmiin ja rakennustyön turvallisuusohjeisiin liittyvät suunnittelu-, konsultointi- ja koulutuspalvelut.

 • Turvallisuuskorttikoulutuksia: Työturva-, Tieturva 1- ja 2- sekä Ensiapukorttikoulutukset
 • Kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksia edellä mainittujen lisäksi: 
  • Raskaan kaluston ennakoiva ajo (REAK).
  • Digipiirturi ajo-ja lepoajat sekä kuorman sidonta 
  • Hyvinvoiva ja työssään jaksava ammattikuljettaja
 • Kiinteistöjen rakennuttamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät palvelut.
 • Pienet korjaukset ja remontit, "mökkitalkkaritoiminta"
 • Rakennuttajan nimeämä turvallisuuskoordinaattoritoiminta työmailla.
 • Henkilöliikennepalvelut: Henkilöliikennepalveluissa odotetaan uuden tieliikennelain voimaantuloa. 

Hyvinvointiin, erityisesti mielen- ja työhyvinvointiin, sekä työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät suunnittelu-, valmennus-. koulutus- sekä ohjauspalvelut.. Hyvinvointiin liittyviä palveluja tuotetaan ILO&VOIMA-konseptin alla.

 • Luontolähtöiset MielenHyvinvointimatkat
 •  Mielenterveys elämäntaitona – Mielenterveyden ensiapu® 1 – koulutukset
 •  Muut mielen hyvinvointiin liittyvät valmennukset ja koulutukset sekä hyvinvointia tukevat ryhmät ja niiden ohjaukset
 • Hyvinvointiin liittyvät valmennukset ja koulutukset
 • Työyhteisöjen kehittämisprosessit ja niiden ohjaus
 • Ihmisten johtamisvalmennukset
 • Ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin liittyvät herättely- ja innostuspuheenvuorot sekä työskentelyt.