Vastuullisuusohjelma

Tavoitteena maailman puhtain hiihtokeskus

 • Hiilineutraali hiihtokeskus

  Lunta talteen lumiaidoilla

  Toimimme uusiutuvalla sähköllä

 • Pyhän kierrätyspisteet

  Oikein lajiteltuna jäte muuttuu roskasta raaka-aineeksi tai energianlähteeksi. Teemme jatkuvaa työtä, jotta lajittelumahdollisuudet paranevat hiihtokeskuksessamme. Kaudelle 19-20 laajensimme kartonkijätteen keräyspisteitä Ski-Inn majoituskohteissa, hotellin pihalla sekä Alavuokraamolla ja asuntovaunualueen huoltorakennuksen pihassa. Kaudelle 2020-21 saimme biojätteen lajittelun tunturiin.

  Tutustu Pyhän kierrätyspisteisiin sivun alaosassa.

  Tulostettavat lajitteluohjeet löydät täältä.

 • Pyhä toimii uusiutuvalla energialla

  Siten hissien pyörittämisestä, lumetuksesta, rinteiden valaistuksesta ja kiinteistöjen lämmityksestä ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä.

  Lue lisää sivun alaosasta.

 • Rinnekoneet käyttävät uusiutuvaa polttoöljyä

  Marraskuussa 2021 otimme käyttöön Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteen, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Uusiutuvalla polttoöljyllä saadaan aikaan merkittävä ilmastovaikutus, sillä sen käyttöön siirtyminen vähentää Rukan ja Pyhän rinnekoneiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät yli 600 tonnia vuodessa, mikä vastaa 230 henkilöauton poistamista Suomen tieliikenteestä vuodeksi (Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2018/2001/EU) mukainen). Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi uusiutuvaan polttoöljyyn siirtyminen vähentää lähipäästöjä, sillä Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa fossiilisia polttoaineita puhtaammin.

Pyhän hiihtokeskus on ollut vastuullisen matkailun pioneeri jo 1990-luvulta asti, jolloin osallistuimme yhtenä ensimmäisistä suomalaisista matkailuyrityksistä MEK:n kestävän matkailun pilottiprojekteihin. Ympäristöohjelmamme otettiin käyttöön yhdessä sisartunturi Rukan kanssa vuonna 2008. Vuonna 2019 se päivitettiin vastuullisuusohjelmaksi, joka sisältää myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Kesällä 2020 saimme yhdessä Rukan kanssa Sustainable Travel Finland -sertifikaatit ensimmäisinä hiihtokeskuksina Suomessa.

Pyhän tavoite on olla maailman puhtain hiihtokeskus. Monet asiat Pyhän hiihtokeskuksen ympäristössä ja toimintatavoissa tukevat ja velvoittavat tämän tavoitteen saavuttamista. Pyhällä, kuten muuallakin Lapissa, on tutkitusti maailman puhtain ilma. Myös pohjoisen juomavesi tunnetaan maailman puhtaimpana. Sijaintimme Suomen vanhimman kansallispuiston sylissä on keskeinen osa Pyhän luonnonläheistä ja puhdasta asiakaskokemusta.

Pyhän hiihtokeskuksen master plan on suunniteltu yhteistyössä kanadalaisen Ecosign (ecological design). Ecosignin suunnittelun pääperiaatteisiin sisältyvät mm. palveluiden ja majoituksen määrän kestävä suhde, autottomat kylät, ski-in ski-out -majoitukset sekä niin sanotut kuuma peti -konsepti, jossa kaikki huoneistot ovat vuokralla ympäri vuoden.

Pyhästä tuli Pohjoismaiden ensimmäinen energian käytön osalta hiilineutraali hiihtokeskus vuonna 2011, jonka myötä olemme pystyneet vähentämään energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä noin 80 %. Lisäksi Ski-Inn majoituksemme ovat olleet hiilineutraaleja jo vuodesta 2008 ja kompensoimme vuosittain henkilökunnan työmatkoista, kuten lentomatkustamisesta, aiheutuvat CO2-päästöt Nordic Offset -palvelun avulla. Ostamalla päästövähennyksiä kyseisen palvelun kautta polttoaineiden hiilijalanjälkeä vastaava summa välitetään WWF:n tukemiin Gold Standard -sertifioituihin uusiutuvan energian projekteihin. Pyhätunturi Oy:n tekemät kompensoinnit löytyvät Gold Standard -rekisteristä. Marraskuussa 2021 otimme käyttöön Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn™, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Uusiutuvalla polttoöljyllä saadaan aikaan merkittävä ilmastovaikutus, sillä sen käyttöön siirtyminen vähentää rinnekoneiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön.

Myös monet muut asiat tukevat tavoitettamme olla maailman puhtain hiihtokeskus. Luonnonlumen kerääminen lumiaidoilla on osa Pyhän rinteiden lumetustoimintaa ja vähentää tykkilumen tarvetta hiihtokeskuksessamme sekä parantaa rinteiden laatua. Lopetimme ensimmäisenä hiihtokeskuksena Lapissa ilotulitusnäytösten järjestämisen, mistä olemme saaneet paljon kiitosta asiakkailtamme. Olemme myös sitoutuneet EU:n energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoite on parantaa energiatehokkuutta 7,5 % vuosien 2017-2025 aikana.

Tunturin yleinen puhtaus on meille tärkeä asia ja kierrätystä parannamme jatkuvana työnä alueellisten palveluiden kehittyessä. Tahtotilamme säilyttää kotimaan markkina meille tärkeimpänä tulevaisuudessakin on keskeinen osa vastuullisuuttamme sekä lähimatkailun edistämistä, joka osaltaan vaikuttaa toimintamme ympäristövaikutukseen ja puhtauteen.

Tiedostamme, ettemme ole vastuullisuustyössämme valmiita, mutta teemme koko ajan parhaamme ollaksemme maailman puhtain hiihtokeskus. Näillä sivuilla voit tutustua tarkemmin vastuullisuustoimintaamme.

Vastuullisuusohjelmasta

Hiilineutraali hiihtokeskus
Yhteiskuntavastuullisuus
Taloudellinen vastuullisuus
Helpot ekoteot lomalla
Uusiutuvaa sähköä
Luonnonlunta talteen lumiaidoilla
Pyhän kierrätyspisteet
Ski-Inn huoneistot ovat vastuullinen valinta
Protect Our Winters Finland
Sustainable Travel Finland
Sähköautojen latauspiste

Pohjoismaiden ensimmäinen hiilineutraali hiihtokeskus

Pyhän hiihtokeskus on onnistunut vähentämään hiihtokeskustoiminnan energian käytöstä aiheutuvia päästöjä noin 80 % siirtymällä uusiutuvista luonnonvaroista tuotettuun sähköön ja biokaukolämpöön. Pyhästä tuli Pohjoismaiden ensimmäinen hiilineutraali hiihtokeskus, kun se aloitti kompensoimaan jäljelle jäävän, fossiilisista polttoaineista syntyvän hiilijalanjälkensä vuonna 2011.

Kestävän matkailun edelläkävijä:

 • Pyhän hiihtokeskus oli mukana MEK:n kestävän matkailun pilottiprojekteissa jo 1990-luvulla.
 • 2000-luvun alussa Pyhätunturin kokonaissuunnitelma (Master Plan) tehtiin kanadalaisen, ekologiseen hiihtokeskussuunnitteluun erikoistuneen, Ecosign Mountain Planners -yrityksen johdolla.
 • Pyhän Master Planin kulmakiviä ovat autoton kyläsuunnittelu sekä ns. kuumiin peteihin perustuvat Ski-Inn majoitukset. Kuumilla pedeillä tarkoitetaan kohteita, joissa on vuokrausvelvoite, jolloin kaikki majoituskohteet ovat käytössä ympäri vuoden. Näin voidaan muun muassa vähentää rakentamisesta syntyvää ekologista vaikutusta sekä loma-asuntojen aiheuttamaa energian kulutusta.
 • Sekä Pyhän hiihtokeskuksessa että Ski-Inn majoituskohteissa käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla ja päästöttömällä energialla, ja lämmitys saadaan puuhakkeella toimivasta biokaukolämpölaitoksesta. Rakennuksissa, joissa on sähkölämmitys, käytämme uusiutuvaa sähköä ja hyödynnämme energiankulutusta vähentävää tekniikkaa, esimerkiksi ilmalämpöpumppuja.
 • Rinteiden lumetusjärjestelmä on automatisoitu, joka vähentää lumetuksen energiakulutusta merkittävästi. Kompressorien hukkalämpö hyötykäytetään rakennusten lämmittämiseen.
 • Tykkilumetuksen tarvetta on vähennetty lumiaidoilla, jotka keräävät talteen luonnonlunta. Lumitykkien käytön vähentäminen säästää runsaasti energiaa ja vettä.
 • Myös rinteiden valaistus on automatisoitu, joka vähentää sähkönkulutusta ja moottorikelkkojen käyttötarvetta. Rinteiden ja rakennusten valaistustekniikassa pyritään hyödyntämään energiatehokkaita vaihtoehtoja.
 • Rinnehuollon moottorikelkat on vaihdettu 2-tahtisista 4-tahtisiin, joka on pienentänyt polttoaineenkulutusta noin puolella.
 • Pyhä liittyi EU:n energiatehokkuussopimuksen ensimmäiseen vaiheeseen vuonna 2008 ja jatkoi vuonna 2017 uutta sopimusta, joka päättyy 2025.
 • Lopetimme ensimmäisenä hiihtokeskuksena Lapissa ilotulitusnäytösten järjestämisen ympäristösyistä ja kotileläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lakien ja asetusten noudattaminen on Pyhän hiihtokeskuksen yhteiskunnallisen vastuullisuuden perusta. Pyhän hiihtokeskuksen omistajat (Ahon perhe) ovat sitoutuneet pitämään yrityksensä Suomessa ja maksamaan verot Suomeen.

Pyhän hiihtokeskus on Pelkosenniemen kunnan suurin työnantaja, jonka johdosta olemme myös merkittävä alueellinen vaikuttaja. Toiminnassamme haluamme olla reilu ja luotettava yhteistyökumppani ja edistää rehtiä yhteistyötä Pyhän matkailualueella ja lähikunnissa.

Yksi tärkeimmistä asioista yhteiskuntavastuullisuudessamme on lasten ja nuorten lasketteluharrastuksen tukeminen. Pelkosenniemen, Kemijärven, Savuskosken ja Sodankylän 10-vuotiaille lapsille tarjoamme kausikortit ilmaiseksi kaudesta 19-20 eteenpäin. Muun ikäisille lähialueiden asukkaille tarjoamme kausikortit alennettuun hintaan. Lisäksi tuemme paikallisia urheilijoita heidän tavoitteissaan.

Paikallisuuden tukeminen, kuten paikallisten palveluiden ja tuotteiden käyttö sekä paikallisten ihmisten palkkaaminen ovat meille tärkeitä asioita. Myös ympärivuotisen liiketoiminnan kehittäminen ja ympärivuotisten työpaikkojen lisääminen tukevat yhteiskuntavastuullisuuttamme.

Tahtotilamme säilyttää kotimaan markkina meille tärkeimpänä tulevaisuudessakin on keskeinen osa Rukan ja Pyhän vastuullisuutta ja lähimatkailun edistämistä.

Tuemme asioita, jotka edistävät kestävää kehitystä. Uusiutuviin energiatuotantohankkeisiin, joiden positiivinen ympäristö- ja aluetalousvaikutus on suurempi kuin maisemahaitta, suhtaudumme myönteisesti, esimerkiksi tuulivoimapuistot.

Yhteiskuntavastuullisuus tarkoittaa meille myös toimintamme avoimuutta päätöksenteossa ja raportoinnissa sekä ihmisten tasapuolista hyväksymistä ja kohtelua. Emme hyväksy rasismia missään muodossa ja kannatamme ehdotonta tasavertaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa. Tasavertaisuutta edistämme muun muassa kansainvälisten paralumilautailun ja para-alpin harjoitusleirien ja kilpailujen järjestämisellä.

Pyhän hiihtokeskuksen taloudellisen vastuullisuuden tärkein tavoite on kannattava liiketoiminta, joka mahdollistaa palkanmaksun henkilöstölle, investointien tekemisen, kilpailukyvyn parantamisen, ympärivuotisten työpaikkojen lisäämisen ja osingon maksun omistajille.

Toimiessamme kannattavasti pystymme myös huolehtimaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisista tavoitteista ja velvoitteista. Toisaalta kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä ilmastonmuutoksen ennakointi ja siihen sopeutuminen ovat edellytyksiä taloudellisesti kestävälle toiminnalle tulevaisuudessa.

Erityisesti lumivarmuuden sekä hissien tuulivarmuuden parantaminen ovat avainasioita taloudellisesti kannattavan toiminnan varmistamiseksi. Pyhällä lumivarmuutta on parannettu muun muassa lumetusjärjestelmän automatisoinnilla sekä lumiaitojen jatkuvalla kehittämisellä.

Tuulivarmuuden parantamiseksi olemme muun muassa tilanneet Pyhä Express -hissiin niin sanotut myrskytuolit, joiden avulla hissiä voidaan pitää päällä poikkeuksellisen kovillakin tuulilla. Myrskytuolit otetaan käyttöön kaudelle 2020-2021. Lisäksi Pyhä Expressin yläasema on suunniteltu niin, että se vähentää tuulen vaikutusta hissin toimintaan.

Pyhän hiihtokeskus on perheyritys toisessa sukupolvessa. Omistajien (Ahon perhe) tavoitteena on yhtiöiden säilyminen suomalaisena perheyrityksenä ja niiden siirtyminen aikanaan kolmannen sukupolven omistukseen. Tavoitteena on kasvattaa yhtiöiden arvoa pitkäjänteisesti yli suhdanteiden muun muassa seuraavien taloudellisten tavoitteiden mukaisesti:

 • Liikevoitto yli 10 %
 • Omavaraisuusaste yli 50 %
 • Tuloksesta 75 % sijoitetaan takaisin yritysten kehittämiseen

Vinkit lomailun ympäristövaikutuksen vähentämiseen majoitusessa

Ympäristövastuullisuus on meille tärkeä asia, toivottavasti sinullekin. Ski-Inn kohteemme ovat olleet hiilineutraaleja vuodesta 2008. Näillä neuvoilla voit helposti vähentää oman lomasi ympäristövaikutusta huoneistoissamme.

Sauno viisaasti

Lämmitä sauna sopivan lämpöiseksi, useimmille noin 40 minuuttia riittää. Näin saat mukavat löylyt ja vältät energian tuhlausta. Laita kiuas pois päältä heti saunomisen jälkeen.

Käytä suihkua harkiten

Tiesitkö, että pitkät suihkut kuluttavat veden lisäksi huomattavan määrän energiaa, jopa enemmän kuin saunominen? Jo 5 minuutin suihkuun kuluu noin 50-60 litraa vettä.

Tyhjän huoneen valaiseminen on "hölmöläisten hommaa"

Laita aina valot pois, kun huone ei ole käytössä ja sulje kaikki valot, kun lähdet ulos.

Lämmityksen säädössä luotamme tutkittuun tietoon

Tutkimusten mukaan 21-22 °C on sekä terveyden että viihtyvyyden näkökulmista sopivin lämpötila useimmille ihmisille. Se on myös hyvä taso energiankulutuksen näkökulmasta.

Jätteiden lajittelu kannattaa myös lomalla

Jätteiden lajittelu on yksi tärkeimmistä ympäristöteoista myös lomalla. Katso tarkemmat ohjeet huoneistokansiosta.

  Nauti maailman puhtaimmasta vedestä!

  Pyhällä ei kannata tuhlata rahoja ja luonnonvaroja pulloveteen, sillä pohjoisen hanavesi on maailman puhtainta ja turvallista nautittavaksi.

   Pyhän hiihtokeskus toimii uusiutuvilla energianlähteillä

   Pyhä siirtyi ensimmäisenä hiihtokeskuksena Suomessa samaan aikaan sisartunturimme Rukan kanssa päästöttömän sähkön käyttöön kaikessa toiminnassa vuonna 2008. Tämän seurauksena muun muassa hissien pyörittämisestä, lumetuksesta tai rinteiden valaistuksesta ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä.

   Siirtymällä uusiutuviin energianlähteisiin Pyhän hiihtokeskuksen päästöt ovat vähentyneet niin suurissa määrin, että säästetty määrä hiilidioksidia riittäisi lämmittämään noin 600 suomalaista kotitaloutta vuodessa.

   Mitä lumiaidat ovat?

   Lumiaitojen käyttö on perinteinen tapa kerätä ja sijoittaa luonnonlunta haluttuihin paikkoihin tunturissa. Tuulen mukana aidan läpi kulkeutuva lumi kasautuu puisen lauta-aidan taakse, minkä jälkeen lumikasa voidaan levittää rinteisiin tykkilumen tapaan. Aitoja hyödyntämällä voidaan moninkertaistaa lumen määrä halutulla alueella. Pyhälle on pystytetty lumiaitoja yhteensä noin 4,2 kilometrin verran, ja niitä rakennetaan lisää vuosittain.

   Lumiaidat parantavat rinteiden laatua sekä energiatehokkuutta

   Lumiaidat olivat hyvin yleisiä suomalaisissa hiihtokeskuksissa vielä 1970-luvulla, mutta niiden hyödyntäminen vähentyi lumetusjärjestelmien yleistyttyä. Pyhällä on kuitenkin haluttu jatkaa lumiaitaperinnettä, sillä aidoilla kerätty luonnonlumi yhdistettynä tykkilumeen tekee rinteistä pehmeämpiä ja miellyttävämpiä laskea, parantaen rinne-elämyksen laatua. Lumiaidoilla kerätty lumi onkin yksi merkittävä syy Pyhän rinteiden erinomaiselle kunnolle.

   Lumiaitojen hyödyntäminen vähentää myös lumetusjärjestelmien käyttötarvetta merkittävästi. Pyhätunturissa lumetus muodostaa noin 60 % rinnehuollon energiankulutuksesta. Lumitykkien käytön vähentäminen lumiaitoja lisäämällä on täten energian- ja vedenkulutuksen kannalta tärkeä ekoteko.

   Pyhän kierrätyspisteet

   Pyhällä halutaan panostaan kierrätykseen, sillä oikein lajiteltuna jäte muuttuu roskasta raaka-aineeksi tai energianlähteeksi.

   Tällä hetkellä Pyhällä ei voi lajitella erikseen muovia, koska alueella ei ole sille keräyspalvelua. Muovi lajitellaan energiajakeeseen, jonka mukana se päätyy polttoon ja osaksi energiantuotantoa. Talvelle 2020 Ski-inn -huoneistojen yhteyteen on tulossa II-laadun biojätteen kierrätysmahdollisuus. II-laadun biojäte on paperisissa, pahvisissa tai muovisissa kuluttajapakkauksissa olevia elintarvikkeita. II-laadun biojätettä ovat esim. hedelmä- ja vihannestuotteet, kalajalosteet, leipomotuotteet, leikkeleet, ei-nestemäiset meijerituotteet, pakasteet, makeiset ja viherkasvit. Biojätteet hyödynnetään käsittelyn jälkeen Oulun biokaasulaitoksessa.

   Ski-Inn majoituskohteet ja asuntovaunualue

   Pyhä Ski-Inn majoituskohteissa voi lajitella metallin, lasin, pahvin ja paperin sekä uutuutena talvikaudella 2020 myös biojätteen. Muut jätteet lajitellaan energiajakeeseen. Myös asuntovaunualueen huoltorakennuksella (Alavuokraamo) voi lajitella metallin, lasin, paperin, pahvin ja energiajakeen. Myös hotellin pihalla on lajittelupisteitä metallille, lasille, pahville ja energiajakeelle.

   Pyhällä on yleiset kierrätyspisteet kolmessa paikassa:

   • Liikekeskuksen parkkipaikka (K-Marketin vieressä): lasi, metalli, paperi, kartonki, polttokelpoinen jäte
   • Sienimaan risteys: lasi, metalli, polttokelpoinen jäte
   • Pyhäjärven piste (Messupyhäntien vieressä): paperi, lasi, metalli, polttokelpoinen jäte

   Jätteestä energiaa polttamalla

   Pyhällä kerätään polttokelpoista jätettä, joka kuljetetaan Ouluun Laanilan ekovoimalaitokseen, missä polttamisesta saatu energia hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Jätteenpoltto vähentää kaatopaikkojen kuormitusta, ja jätteiden sisältämä energia saadaan samalla hyötykäyttöön.

   Polttokelpoisen jätteen sekaan voit lajitella lähes kaiken sekajätteeseen kuuluvan, kuten muovipakkaukset ja likaiset kartonkipakkaukset. Pyhällä myös biojäte lajitellaan polttojätteen sekaan.

   Lue tarkemmat ohjeet lajitteluun Pyhän kierrätysohjeista.

   Ski-Inn huoneistot ovat Suomen ympäristöystävällisin hiihtokeskusmajoitus, sillä ne ovat olleet hiilineutraaleja jo vuodesta 2008.

   Käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvista luonnonvaroista ja lämpö puuhakkeella. Lisäksi huoneistojen sijainti kävelymatkan päässä hisseiltä ja palveluista vähentää autolla ajamisen tarvetta.

   Kaikissa Ski-Inn huoneistoissa on lajitteluastiat ja -ohjeet. Kierrätyspisteet sijaitsevat huoneistojen välittömässä läheisyydessä. Pyhän huoneistoissa voi kierrättää lasin, pienmetallin, pahvin ja paperin.

   Ski-Inn huoneistojen omistusmalli, jossa yksityisten omistamia lomahuoneistoja vuokrataan ympäri vuoden, on ekologisesti vastuullinen valinta, sillä se vähentää muun muassa rakentamisen tarvetta ja energiankulutusta yhdistämällä omistus- ja vuokrahuoneistot.

   Varaa Ski-Inn majoitus

   Ilmastonmuutos aiheuttaa valtavan uhan talviharrastusten tulevaisuudelle. Talvet lyhenevät ja lumi vähenee. Protect Our Winters Finland on osa kansainvälistä POW-liikettä, joka tuo yhteen talviurheilun ystäviä ja talvilajien parissa toimivia yrityksiä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Käytännössä POW:n toimintaan kuuluu tiedottaminen ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta talviurheiluun, kampanjoiden ja tapahtumien järjestäminen, sekä päättäjiin ja alan yrityksiin vaikuttaminen.

   Pyhän hiihtokeskus on yksi POW Finlandin pääyhteistyökumppaneista.

   Tutustu

   Pyhätunturi Oy yhdessä Rukakeskus Oy:n kanssa ovat ensimmäiset hiihtokeskukset Suomessa, joille on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki heinäkuussa 2020. Sustainable Travel Finland on Business Finlandin hallitsema kestävän matkailun ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota matkailuyrityksille ja -destinaatioille kestävän matkailun kehittämismalli. STF-merkki myönnetään ainoastaan sellaisille yrityksille ja matkakohteille, jotka ovat käyneet Sustainable Travel Finland -ohjelman sekä täyttäneet merkille asetetut kriteerit.

   Sähköautojen latauspiste - Sahkoauton latauspiste hotelli pyhatunturi

   Hotelli Pyhätunturin edustalla on mahdollisuus sähköautojen lataamiseen. Latauspisteellä on neljä liitäntää, kolme Type 2 -liitäntää ja yksi Tesla Destination Charger -liitäntä.

   Virta-latauspisteiden käytöstä veloitetaan 20 c/ kwh, Teslan lataus on ilmaista.

   Hotelli Pyhätunturi Latauskartta.fi:ssä